NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN: ƯỚC GÌ CHÚNG TÔI BIẾT CHÚA SỚM HƠN!

ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN Năm năm trước đây, tôi đã từng sống một thời gian dài trong cảnh “địa ngục trần gian” giống như bao gia đình có người nghiện ma túy thường hay nói. Không địa ngục sao được khi mà trong gia đình không có lấy một tiếng cười; chỉ toàn là tiếng … Continue reading NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN: ƯỚC GÌ CHÚNG TÔI BIẾT CHÚA SỚM HƠN!