giới thiệu về aquila center

Trung tâm giải cứu Aquila Center với mục vụ giúp  đỡ, chăm sóc và giải cứu những người nghiện ma túy và tệ nạn xã hội khác. Mục vụ được thực hiện bởi quyền năng của Đức Chúa Trời trên nền tảng là Lời của Đức Chúa Trời. Nơi đây các người nghiện không bị giam cầm, không có tường rào, nơi đây chỉ có tình yêu thương của Đức Chúa Trời…

LỊCH SINH HOẠT & HOẠT ĐỘNG

Học Kinh Thánh.

Các học viên chăm chỉ học lời Chúa vì biết rằng lời Ngài có quyền năng biến đổi cuộc đời….

Thờ phượng bằng âm nhạc.

Khi nhận biết tình yêu của Chúa dành cho mình, các học viên ngợi khen Chúa bằng âm nhạc.

Thông công với anh em khác.

Các học viên cùng thông công với nhau, chia sẻ và khích lệ bởi tình yêu và quyền năng biến đổi từ thiên Chúa.

Nấu ăn & dọn dẹp trung tâm.

Cùng chia sẻ với nhau các công việc thường ngày tại trung tâm.

Hoạt động thể dục thể thao.

Các học viên được rèn luyện sức khỏe bằng những hoạt động thể dục thể thao tại trung tâm.

Lời chứngxem thêm