Khu Thể Thao

Giới thiệu

Khu Thể Thao

Trung tâm giải cứu Aquila Center là mục vụ giúp đỡ, chăm sóc, giải cứu những người nghiện ma túy hoặc chịu ảnh hưởng trực tiếp nặng nề bởi các vấn đề xã hội khác.

Mục vụ này được thực hiện bởi quyền năng của Đức Chúa Trời trên nền tảng Kinh Thánh Tin Lành, bằng tình yêu thương, sự đồng cảm của những người chăm sóc và giúp đỡ.

Trung tâm giải cứu Aquila không sử dụng hình thức giam cầm, luôn đề cao việc tôn trọng nhân phẩm của người đến tham gia chương trình phục hồi và cai nghiện.

LỊCH SINH HOẠT Và HOẠT ĐỘNG

Học Kinh Thánh.

Học Kinh Thánh là nền tảng cơ bản để thay đổi đời sống cho những học viên có quá khứ nghiện ngập và tệ nạn xã hội.

Thờ phượng bằng âm nhạc.

Khi nhận biết tình yêu của Chúa dành cho mình, các học viên ngợi khen Chúa bằng âm nhạc.

Thông công với anh em khác.

Các học viên cùng thông công với nhau, chia sẻ và khích lệ bởi tình yêu và quyền năng biến đổi từ thiên Chúa.

Nấu ăn & dọn dẹp trung tâm.

Cùng chia sẻ với nhau các công việc thường ngày tại trung tâm.

Chơi thể thao tổng hợp tại khu thể dục trung tâm

Hoạt động thể dục thể thao.

Các học viên được rèn luyện sức khỏe bằng những hoạt động thể dục thể thao tại trung tâm.

Lời chứngxem thêm