LỜI NGỎ

Kính chào quý vị trong tình yêu Thiên Chúa!
Nếu Quý vị được cảm động để đồng hành cùng trung tâm Aquila Center, đem hy vọng và cơ hội cho những người tuyệt vọng và bị ruồng bỏ.
Quý vị vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info@aquilacenter.org hoặc trực tiếp ủng hộ tài chánh qua tài khoản ngân hàng.