Thay mặt cho Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam & Trung Tâm Giải Cứu Aquila Center. Chúng tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Quý Cơ quan các cấp đã tạo điều kiện cho chúng tôi được tổ chức kỳ Hội Đồng Bồi Linh – Chúc mừng Giáng sinh và có lẵng hoa chúc mừng. Chúng tôi cầu xin Chúa ban phước dư dật trên Quý Cơ quan chính quyền, trong đó có:
1. Ban Tôn giáo Chính Phủ – Vụ Tin Lành.
2. Bộ Công an – Cục An ninh nội địa.
3. UBND Tp Hà Nội, Chủ tịch UBND Tp Hà Nội Nguyễn Đức Chung gửi lẵng hoa chúc mừng.
4. Ban dân vận thành uỷ Hà Nội, 5. Sở nội vụ – Ban tôn Giáo Tp Hà Nội.
6. UBND Huyện Quốc Oai.
7. Công an Huyện Quốc Oai.
8. UBND xã Phú Mãn.
9. Công an xã Phú Mãn và các cơ quan khác đã đến tham dự & chúc mừng.
Nguyện xin Đức Chúa Trời ban phước trên các Quý Cơ quan một mùa Giáng sinh An lành Hạnh phúc.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave the field below empty!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.