vtv4 đài truyền hình việt nam thực hiên - Đức tin và sự tỉnh thức

Đảng và Nhà nước Việt Nam đang nhấn mạnh việc thực hiện xã hội hóa công tác cai nghiện, phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống ma túy. Vận động người nghiện ma túy tham gia các biện pháp, hình thức cai nghiện phù hợp. Huy động sự tham gia, đóng góp của người dân, gia đình, cộng đồng cho công tác cai nghiện và quản lý sau cai.
Trong bối cảnh đó, các giáo hội Tin Lành tại Việt Nam đã không ngừng nỗ lực đóng góp có hiệu quả bằng các hoạt động xã hội trợ giúp cho người những người nghiện ma túy, người nhiễm HIV nhằm giúp họ tái hòa nhập xã hội một cách bền vững, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Mời tất cả mọi người cùng theo dõi phóng sự do đài truyền hình Việt Nam VTV4 thực hện tại trung tâm giải cứu Aquila vs Bê-rit-sin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave the field below empty!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.