Những anh em có quá khứ nghiện ma tuý đối diện thế nào với sự kỳ thị?

Ca đoàn và ban nhạc với gần 300 người nghiện ma tuý đã được giải phóng nhờ Quyền năng của Chúa Jesus tôn vinh Chúa.

“Các ngươi sẽ biết chân lý, và chân lý sẽ giải phóng các ngươi.””
‭‭Giăng‬ ‭8:32‬ ‭RVV11‬‬

Hình Ảnh

One thought on “[Hình Ảnh] Hơn 300 cuộc đời được giải cứu khỏi ma túy ngợi khen Chúa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave the field below empty!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.