LỄ KÝ KẾT

Biên bản ghi nhớ về hợp tác chăm sóc sức khỏe Từ tổ chức One Heart For Healing (OHH) và Aquila Center 2019 – 2021:
– Trợ giúp y tế (kiểm tra sức khỏe đầu vào học viên, kê đơn, điều trị )
– Huấn luyện kỹ năng, tuyên truyền cách phòng chống dịch bệnh, An toàn VSTP, các bệnh truyền nhiễm…
– Chương trình chăm sóc răng miệng.
– Giáo dục về sức khoẻ cho học viên.
– Đường dây Y tế nóng (cho trường hợp khẩn cấp)
– Điều trị phục hồi và điều trị khẩn cấp không gây chấn thương.
Cảm tạ Chúa đã đưa các chuyên gia giỏi đến từ Brasil, một quốc gia có nền Y học phát triển để cùng trợ giúp cho công tác chăm sóc và đảm bảo sức khỏe cho học viên tại trung tâm Aquila.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave the field below empty!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.