Các học viên tỏ lòng biết ơn và tôn ngời Chúa bằng môi miệng của mình.