Hội thảo cho học sinh tại Trường THCS về cách phòng chống những nguy hiểm tiềm ẩn trong xã hội hiện nay:
Game, cờ bạc, rượu, thuốc và ma tuý …..

Phần dành cho cha mẹ là trao đổi kinh nghiệm nuôi dạy con cái phòng tránh các mối nguy hại cho các con trong tuổi đến trường.

Xem thêm

Một số hình ảnh được ghi nhận tại hội thảo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave the field below empty!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.