Lời chứng của anh Đặng Cơ Nghiệp

 

Lời làm chứng của anh Đăng Cơ Nghiệp về cuộc đời được biến đổi của mình…

Đã từng là người nghiện ma túy và gái mại dâm, anh bị gia đình ruồng bỏ, đâu là lối thoát cho cuộc đời anh?

3 thoughts on “Đăng Cơ Nghiệp: Điều gì khiến người nghiện ma túy và gái mại dâm thay đổi?

  1. Trần xuân Hảo says:

    Tạ ơn Chúa xin Chúa dùng trung tâm để giải cứu nhiều cuộc đời làm vinh hiển danh Chúa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave the field below empty!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.