Đoàn Ban Tôn Giáo Chính Phủ do bà Thiều Thị Hương – Vụ trưởng vụ Tin lành làm trưởng đoàn đến thăm Trung tâm Aquila Center.
 Cùng với khách mời đã đồng hành cùng Mục vụ phục hồi trong những năm qua có ông Vũ Thanh Sơn – Nguyên Phó phòng PA 88 CA TP Hà Nội.
 Ông Nguyễn Đình Hiền – Nguyên Phó chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội Hà Nội.
Ông Nguyễn Đăng Trực đại diện Ban Tôn giáo Thành phố Hà Nội.
 Buổi làm việc đã diễn ra rất Phước hạnh, Ban tôn giáo chính phủ đã đánh giá cao công tác Giải Cứu và Hỗ Trợ Cai Nghiện của Hội Thánh Tin Lành nói chung và công tác giải cứu tại Trung Tâm Aquila nói riêng!

Ban tôn giáo chính phủ chụp ảnh kỷ niệm cùng ban lãnh đạo trung tâm Aquila Center
Ông Nguyên Đăng Trực – Đại diện Ban Tôn Giáo Thành Phố Hà Nội (Áo xanh ca-rô bên phải)
Bà Thiều Thị Hương – Vụ Trưởng Vụ Tin Lành Ban Tôn Giáo Chính Phủ đang giới thiệu đoàn.
Ông Vũ Thanh Sơn – Nguyên Phó Phòng PA 88 Công An Tp. Hà Nội
Ông Nguyễn Đình Hiền – Nguyên phó Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội Tp. Hà Nội.
Ban tôn giáo chính phủ tham gia thì giờ thờ phượng Chúa chung với các học viên tại trung tâm Aquila Center
Những cuộc đời được Chúa Giê-xu biến đổi
Thăm nơi ở của học viên tại trung tâm Aquila Center
Tham dự bữa ăn thông công với học viên tại trung tâm Aquila Center
Hình ảnh của Trung tâm Aquila Center chụp từ trên cao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave the field below empty!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.