Truyền hình An ninh – Người dấu mặt

Mẹ chồng nói “muốn giải phóng cho con” cả gia đình bắt ly dị nhưng cô ấy lúc nào cũng chỉ lo nghĩ một điều rằng “nếu bỏ anh ấy sẽ ra sao, con của mình không có bố sẽ như thế nào”.

Cô ấy chẳng bao giờ lo nghĩ cho mình nhưng luôn quan tâm đến người khác. Cho dù người đó gây đau khổ đến tận cùng cho cô

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave the field below empty!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.