Chúa sử dụng những đôi tay đã từng tội lỗi, những cuộc đời từng tối tăm này để rồi chính họ lại đem hy vọng, đem yêu thương cho mọi người và gia đình mình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave the field below empty!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.