Trước diễn biến của dịch Covid-19, để giảm thiểu tối đa lây lan, sẵn sàng và chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh trên toàn Hội thánh cũng như bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe Học viên. Trung tâm Aquila liên tục thực hiện vệ sinh và phun thuốc khử khuẩn cũng như kiểm tra y tế mỗi ngày 2 lần đối với toàn bộ Trung tâm.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave the field below empty!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.